Keurmerk Schoon

Vanaf 1 Januari 2013 is het Keurmerk Schoon van de ondernemersorganisatie Schoonmakend Nederland, een keurmerk om met trots te dragen. Een schoonmaakbedrijf met dit keurmerk is getest en goedgekeurd op de volgende vier vlakken:


- De Financiële en personele administratie is op orde

- De CAO wordt correct toegepast

- De werkzaamheden worden volgens afspraak uitgevoerd

- Er wordt bijgedragen aan een duurzame marktwerking


De eisen voor dit keurmerk zijn:


- NEN 4400-1 (SNA-norm)

- Code Verantwoordelijk Marktgedrag

- Goede communicatie tussen ons en klant, meten van kwaliteit,

beschikken over de juiste verzekeringen en toepassing van de CAO.

NEN 4400-1 - Stichting Normering Arbeid

Een onderneming met een NEN-4400-1 certificaat heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:


- Identificatie van de onderneming

- Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting

- Loonbetaling niet onder het minimumloon

- Controle van identiteit en gerechtigd zijn tot arbeid in Nederland

- Administreren en bewaren van de vereiste documenten


De onderneming wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

 
Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De markt is al enige tijd sterk in beweging. Een branche met kansen en mogelijkheden die onvoldoende uit de verf komt. Bij de aanbesteding van schoonmaakwerk richten betrokken partijen zich in hoofdzaak op kostenverlaging. Andere belangrijke aspecten, zoals kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden, laten zij onderbelicht. De code 'Verantwoordelijk Marktgedrag' biedt perspectief voor verbetering.


Door ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de schoonmaak- en glazenwasserbranche de visie en uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag. Ze leiden tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche, samengevat als: 'verantwoordelijk marktgedrag'. Hierbij is het samenspel van de verschillende partijen essentieel.